Ποδόσφαιρο

Σιαμπάνης: Πρώτο πρόστιμο για τον ΠΑΟΚ, εκκρεμεί η ποινική δικαιοσύνη

Πρώτη τιμωρία «χάδι» για τον ΠΑΟΚ, αλλά εκκρεμεί ακόμη το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.

Αναλυτικά αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης μεταξύ άλλων αναφέρει:

17. Επειδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ισχυρίζεται ότι ο Υπεύθυνος Τύπου Ε έδωσε εντολή ανάρτησης στο πλαίσιο μιας αυθόρμητης ενέργειας ως αποτέλεσμα της αγανάκτησης για όσα είχε υποστεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς πίστευε ότι το περιεχόμενο των συμβολαίων και ειδικότερα το αναγραφόμενο τίμημα και η διαφοροποίηση μεταξύ των 300.000 – 30.000 ευρώ αποδείκνυε το ψευδές της καταγγελίας περί απόπειρας δωροδοκίας του εδώ καταγγέλλοντος.

Παρά το ότι το γεγονός της διαφοροποίησης του ύψους του τιμήματος της σύμβασης δεν καθιστά άνευ ετέρου δεδομένο ότι υφίσταται συμπαιγνία και ότι η καταγγελθείσα απόπειρα δωροδοκίας υπήρξε ψευδής, εν τούτοις, η υποκειμενική θεώρηση των πραγμάτων από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οδήγησε τον τελευταίο στην αυθόρμητη και χωρίς προηγούμενη εξέταση των νόμιμων προϋποθέσεων του ΓΚΠΔ, εν λόγω ανάρτηση στο διαδίκτυο, υπό το πρίσμα μιας θεωρούμενης από τον ίδιο «αγανάκτησης».

Σε καμία περίπτωση η Αρχή δεν μπορεί και δεν έχει αρμοδιότητα να διαπιστώσει εάν η εν λόγω αυθόρμητη ενέργεια συνιστά αντικειμενικά πράξη αγανάκτησης και δη δικαιολογημένη, δοθέντος ότι η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης.

Επομένως, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της άμεσης (εντός 2ώρου) διαγραφής από τον ΠΑΟΚ των προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος -εκτός από τα ποσά των αμοιβών, τα οποία παρανόμως διατηρήθηκαν, διαπιστώνει ότι η εν λόγω παράνομη ανάρτηση έλαβε χώρα από αμέλεια.[…]

YellowRadio.gr

Yellow Radio FM 101.7, το ραδιόφωνο στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης! Το ραδιόφωνο που τολμάει να συγκρουστεί!
Back to top button