Ποδόσφαιρο

Τι ζητούν οι πολίτες ενάντια στη Νέα Τούμπα – Τα προβλήματα που δημιουργεί ο ΠΑΟΚ στην περιοχή

Να μην φτιαχτεί η Νέα Τούμπα σε βάρος των πολιτών της περιοχής ζητούν οι δημότες και το YellowRadio.gr σας παρουσιάζει αναλυτικά τα αιτήματα -μέσω υπομνήματος-που κατατέθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα: Χριστοφορίδης: «Θα πάμε μέχρι το ΣτΕ ενάντια στην Νέα Τούμπα, οι δημότες είναι μαζί μας»

Βασική αιχμή των αιτημάτων είναι η παραδοχή του υπομνήματος που κατατέθηκε και την απόρριψη των Σεναρίων 2 και 3 της ΣΜΠΕ του ΕΠΣ για την ανέγερση νέου γηπέδου στην περιοχή της Τούμπας του δήμου Θεσσαλονίκης.

To υπόμνημα αυτό κατατέθηκε στις αρμόδιες αρχές και πιο συγκεκριμένα ενώπιον της Γενικής Διευθύνσης περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΝ και της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής αδειοδότητσης, με κοινοποίηση στους εμπλεκόμενους θεσμούς και φορείς της Θεσσαλονίκης, όπως (Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης), Δήμος Θεσσαλονίκης (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. -Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού), ΟΑΣΘ, ΤΕΕ, Αττικό Μετρό

Συγκεκριμένα το υπόμνημα με τα αιτήματα των πολιτών:

Αναφορικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠΣ για την ανέγερση νέου γηπέδου στην περιοχή Τούμπα Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία τέθηκε προς Δημόσια Διαβούλευση την 22-07-2020, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

Οι μελετητές, που συνέταξαν την ΣΜΠΕ, προτού αξιολογήσουν και προτείνουν λύσεις για την ανέγερση νέου γηπέδου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, διατύπωσαν κάποιες διαπιστώσεις, μεταξύ των οποίων και ότι παρατηρείται « – Υψηλή κυκλοφοριακή επιβάρυνση των αστικών αρτηριών Γρηγ. Λαμπράκη, του άξονα Κλεάνθους – Αγ. Μαρίνης και της οδού Διαγόρα (σύνδεση με Εσωτερική Περιφερειακή) κυρίως στις ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, με σημαντικές καθυστερήσεις στους σηματοδοτούμενους κόμβους. – Υψηλή ζήτηση στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου σε ακτινική απόσταση 500 μ., που εξυπηρετείται κατά μήκος των κύριων αστικών αρτηριών αλλά και στις συλλεκτήριες οδούς, σε θέσεις παρά το κράσπεδο.» (βλ. σελ. 14, 228 και 231 της ΣΜΠΕ).  

Όσον αφορά τη μηδενική λύση, δηλαδή τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Αλάνα Τούμπας, υιοθετείται η εξής άποψη: «Μια τέτοια προοπτική σχετίζεται στην ουσία με την απόρριψη της αναγκαιότητας: α) του έργου ενός νέου γηπέδου διεθνών προδιαγραφών στη θέση του υφιστάμενου μαζί με τις παρελκόμενες εξυπηρετήσεις για την υποδοχή κοινού με αφορμή τη δημιουργία πλέον ενός νέου πόλου αυξημένης επισκεψιμότητας και β) των πολεοδομικών ρυθμίσεων που πρέπει να θεσμοθετηθούν για την υλοποίηση του συνόλου των κτιριακών και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων. Για λόγους που συνδέονται με ευκαιρίες υλοποίησης στρατηγικών αναπτυξιακών επιλογών για τη Θεσσαλονίκη σε συνδυασμό με ειδικές επιδιώξεις κοινωνικών και οικονομικών προτεραιοτήτων, το σενάριο της μηδενικής λύσης δεν έγινε αποδεκτό. 

Η μετακίνηση της αθλητικής δραστηριότητας σε ένα νέο χώρο εκτός αστικού ιστού, είναι πιθανό να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα επιχειρούσε να λύσει. Επίσης υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ως προς τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη επιλογή απορρίφθηκε.» (βλ. σελ. 21 της ΣΜΠΕ) 

Η μηδενική λύση, ήτοι η ανέγερση του γηπέδου χωρίς καμία παρέμβαση, κρίνεται απορριπτέα λόγω της ανάγκης κατασκευής ενός γηπέδου διεθνών προδιαγραφών. Επίσης, η μετακίνηση του γηπέδου εκτός αστικού ιστού απορρίπτεται, διότι είναι πιθανό να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα επιχειρούσε να λύσει.  

Καταρχάς, η ανέγερση ενός γηπέδου εντός αστικού ιστού διεθνών προδιαγραφών, δεν συνεπάγεται αυτόθροα και την επέκταση του γηπέδου σε βάρος των κοινοχρήστων χώρων και του οδικού δικτύου. Για την ακρίβεια σε αντίστοιχες περιπτώσεις ανέγερσης/ ανακατασκευής γηπέδων εντός του αστικού ιστού (π.χ. Στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου) δόθηκε έμφαση στην επέκταση σε βάθος (και όχι πλάτος-μήκος) του έργου. Κατά αυτόν τον τρόπο απεφεύχθη η αναδιαμόρφωση του οδικού δικτύου και η δημιουργία πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων. 

Η απόρριψη της μεταφοράς του γηπέδου εκτός αστικού ιστού ουδόλως αιτιολογείται, παρά μόνο αόριστα διατείνονται οι μελετητές ότι η λύση αυτή θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα, δίχως όμως αυτά να υποδεικνύονται. Ως μοναδικό πρόβλημα προβάλλεται η πιθανή χρήση του αυτοκινήτου για την προσέγγιση του γηπέδου λόγω χαμηλής δυνατότητας μαζικών μετακινήσεων. Δεν εξετάζεται καν η περίπτωση να προστεθούν δρομολόγια στο υφιστάμενο δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. (βλ. σελ. 137-138 της ΣΜΠΕ) 

Αναλυτικότερα, για την επιλογή της βέλτιστης βιώσιμης λύσης για την περιοχή παρέμβασης, εξετάστηκαν τα κάτωθι εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων και γενικότερης αναπτυξιακής θεώρησης για την Αλάνα της Τούμπας: 

1ο Σενάριο: ∆ιατήρηση υπάρχουσας κατάστασης. 

2ο Σενάριο: Παρέμβαση με υποβάθμιση του κυκλοφοριακού ρόλου της οδού Κλεάνθους. 

3ο Σενάριο: Παρέμβαση με διατήρηση του κυκλοφοριακού ρόλου της οδού Κλεάνθους. 

Βασική ένσταση για το 2ο και 3ο Σενάριο είναι η υποβάθμιση του ρόλου των βασικών για την περιοχή της Τούμπας οδών Κλεάνθους και Αδαμίδη. Συγκεκριμένα, ως προς το ρόλο της οδού Αδαμίδη και τα δύο σενάρια προβλέπουν να παραμένει ως έχει στο τμήμα της από οδό Λαμπράκη έως οδό Πραξαγόρα, και προτείνεται πεζοδρόμηση του υπόλοιπου τμήματος έως την οδό Μ. Ασίας. Για την οδό Κλεάνθους το 2ο Σενάριο προτείνει την πεζοδρόμησή της σε όλο το μήκος της από την οδό Μ. Ασίας έως την οδό Λαμπράκη, και επιτρεπόμενη διέλευση μόνο για οχήματα εκτάκτου ανάγκης, ενώ το 3ο Σενάριο προβλέπει την υπογειοποίησή της σχεδόν σε όλο το τμήμα της που εμπίπτει εντός της Αλάνας, ώστε να μην ανατρέπεται η κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης οικιστικής περιοχής. (βλ. σελ. 179-181 της Μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και σελ. 138-141 της ΣΜΠΕ). 

Η σημασία των οδών αυτών για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής δεν συνεκτιμάται ούτε εξετάζεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση, που αναπόφευκτα θα προκύψει μετά την εφαρμογή των ανωτέρω. Και εξηγούμαι: 

Μέσω της οδού Λαμπράκη υπάρχει εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα ιδίως τις ώρες αιχμής, αλλά και όχι μόνο, να παρατηρούνται τεράστια προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Εναλλακτικός δρόμος για την προσέγγιση του κέντρου της πόλης είναι μέσω της οδού Αδαμίδη και της οδού Κλεάνθους, οι οποίες αμφότερες οδηγούν προς την Εγνατία. Οποιαδήποτε παρέμβαση και αλλαγή της χρήσης αυτών των οδών θα είναι ξεκάθαρα καταστροφική για το οδικό δίκτυο της περιοχής, είναι δε αυτονόητο ότι η Κλεάνθους αντί να αποσυμφορηθεί, θα επιβαρυνθεί τουλάχιστον με διπλάσιο αριθμό οχημάτων. Η μετακίνηση από και προς το κέντρο της πόλης θα είναι πραγματικά ένας άθλος! 

Σημειωτέον ότι μέσω της Αδαμίδη και της Κλεάνθους είναι εύκολα προσβάσιμο το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Εάν αυτές υποβαθμιστούν καθίσταται εναργές ότι σε περίπτωση, που κάποιο ασθενοφόρο επιχειρήσει να μεταφέρει κάτοικο της Τούμπας στο Ιπποκράτειο, θα χαθεί σίγουρα πολύτιμος χρόνος μέσω της οδού Λαμπράκη και αυτή η καθυστέρηση ίσως για κάποιους ασθενείς να αποβεί μοιραία… 

Εξάλλου, η υποβάθμιση του κυκλοφοριακού ρόλου των εν λόγω οδών, θα επηρεάσει και την οδό Μ. Ασίας, η οποία εμμέσως θα υποβαθμιστεί. Πράγματι, υπό τα σημερινά δεδομένα διασχίζοντας κανείς την οδό Αδαμίδη καταλήγει στην Μ. Ασίας και εν συνεχεία, μέσω μπορεί να φθάσει στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ήτοι στην οδό Κλεάνθους. Η διαδρομή αυτή ακολουθείται κατά κόρον από όσους φθάνουν στην Τούμπα από τον Περιφερειακό, ώστε να αποφύγουν την κίνηση στην Λαμπράκη. Με τη πεζοδρόμηση της Αδαμίδη η επιλογή αυτή αναιρείται. 

Στην πραγματικότητα η όποια παρέμβαση επί των ως άνω οδών θα έχει ως συνέπεια την καταστροφή του οδικού δικτύου της Τούμπας και την πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης σε μία περιοχή με ήδη υπάρχον κυκλοφοριακό πρόβλημα. 

Τέλος, δεν πρέπει να παροράται ότι η τοπική κοινωνία αναπτύσσεται από τις τοπικές επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων είναι πέριξ του γηπέδου, ήτοι επί των οδών Κλεάνθους και Αδαμίδη. Η υποβάθμιση αυτών θα επιφέρει μετά βεβαιότητας το οριστικό κλείσιμο ορισμένων τοπικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφού η πρόσβαση με το αμάξι θα είναι πλέον αδύνατη. Αντίστοιχη εμπειρία έχουν δυστυχώς βιώσει και οι επιχειρηματίες σε οδούς, που γίνονται πολυετή έργα στο πλαίσιο κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης.  

Ως εκ τούτου, εκ των ανωτέρω συμπεραίνεται ότι η υποβάθμιση ή υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους και Αδαμίδη δεν είναι προς το τοπικό συμφέρον της Τούμπας, τουναντίον οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής θα υποστούν μία τεράστια ταλαιπωρία, καθώς η αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι δεδομένη. Περαιτέρω, είναι σίγουρο ότι θα μειωθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων, που βρίσκονται δίπλα σε αυτές τις οδούς, σε κάποιες δε περιπτώσεις πιθανόν η υποβάθμιση των ανωτέρω οδών να συμβάλλει στο οριστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων. 

Επειδή τυγχάνω μόνιμος κάτοικος Τούμπας Θεσσαλονίκης και διατηρώ επιχείρηση στην περιοχή. 

Επειδή το παρόν Υπόμνημα κατατίθεται εμπροθέσμως, ήτοι εντός της προβλεπόμενης 30ήμερης προθεσμίας από την ημερομηνία ανάρτησης του ΣΜΠΕ προς Διαβούλευση, καθώς η ανάρτηση πραγματοποιήθηκε την 22-07-2020. 

Επειδή το παρόν είναι νόμιμο, βάσιμο και αληθές. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

Την παραδοχή του παρόντος υπομνήματος και την απόρριψη των Σεναρίων 2 και 3 της ΣΜΠΕ του ΕΠΣ για την ανέγερση νέου γηπέδου στην περιοχή Τούμπα Δήμου Θεσσαλονίκης. 

YellowRadio.gr

Yellow Radio FM 101.7, το ραδιόφωνο στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης! Το ραδιόφωνο που τολμάει να συγκρουστεί!

Leave a Reply

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button