Γενικά

Από 15/11 σε ισχύ η νέα πολιτική κομίστρου των λεωφορείων του ΟΑΣΘ

Από τις 15 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ η νέα πολιτική κομίστρου του ΟΑΣΘ για τα αστικά λεωφορεία και έτσι παύεται οριστικά η επιπλέον επιβάρυνση των δέκα λεπτών για τους επιβάτες, οι οποίοι θα μπορεί να προμηθεύονται αποκλειστικά, εισιτήρια των πενήντα λεπτών, του ενός και δύο ευρώ, όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η διοίκηση του οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του οργανισμού καλεί τους πολίτες-χρήστες των λεωφορείων, να προβαίνουν στον έγκαιρο εφοδιασμό τους με προτυπωμένα εισιτήρια, από τα περίπου 1.000 συνεργαζόμενα καταστήματα πώλησης εισιτηρίων και από τα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ.

Ειδικότερα, από την 15η Νοεμβρίου 2017:

Για τους τακτικούς επιβάτες (εργαζόμενους κλπ), οι τιμές των καρτών απεριορίστων διαδρομών παραμένουν στην ίδια τιμή και συγκεκριμένα:

-Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή των 30,00 ευρώ, η κανονική και 15 ευρώ η μειωμένη. (Εκδίδονται κάθε μήνα και ισχύουν για το μήνα για τον οποίο εκδίδονται).

-Τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών, στην τιμή των 86,00 ευρώ η κανονική και 43 ευρώ η μειωμένη. (Εκδίδονται κάθε μήνα και λήγουν τον τρίτο μήνα μετά την έκδοσή τους).

-Εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή των 150 ευρώ η κανονική και 75 ευρώ η μειωμένη. (Εκδίδονται κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο και ισχύουν έως τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους αντίστοιχα).

-Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή των 320,00 ευρώ η κανονική και 165 ευρώ η μειωμένη. (Εκδίδονται κάθε Ιανουάριο και ισχύουν για όλο το έτος).

Μεταξύ άλλων, με την ανακοίνωσή της, η διοίκηση του οργανισμού υπενθυμίζει ότι δικαιούμενοι μειωμένου κομίστρου είναι παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών, νέοι ηλικίας 13 έως 18 ετών, με την επίδειξη Αστυνομικής ταυτότητας και μαθητές δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μαθητές Δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 18 ετών, με την επίδειξη του μαθητικού δελτίου (πάσο) του σχολικού έτους. Τα μαθητικά δελτία ισχύουν έως την 31η Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους.

Παράλληλα, μειωμένο κόμιστρο δικαιούνται φοιτητές της δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο), σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ έως την ηλικία των 22 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο), φοιτητές-σπουδαστές δημόσιων σχολών αρμοδιότητας υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού, με την επίδειξη δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο), μετά την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΘ και των αρμόδιων υπουργείων, βάσει του νόμου 4313/2014.

Παράλληλα, μειωμένο κόμιστρο δικαιούνται πολύτεκνοι με την επίδειξη του ισχύοντος και θεωρημένου στο πίσω μέρος του βιβλιαρίου πολυτέκνων, ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με την επίδειξη του Δελτίου Πολιτικού Αναπήρου χορηγούμενου από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών (Πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων).

Υπενθυμίζεται ότι τα ΑμεΑ της περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΘ που είναι κάτοχοι των καρτών ελεύθερης μετακίνησης, μετακινούνται χωρίς την καταβολή κομίστρου και πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών, εκτός των προφανών περιπτώσεων προσδιορισμού της ηλικίας, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Με εξώδικο ζητούν το υπόλοιπο του μερίσματός τους για το 2016, παλιοί μέτοχοι του ΟΑΣΘ

Εξώδικη πρόσκληση προς τον ΟΑΣΘ και κοινοποιούμενη προς την Η΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επέδωσαν 28 μέτοχοι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ζητώντας να τους εξοφληθεί το υπόλοιπο του μερίσματός τους για το έτος 2016.

Μάλιστα, οι ίδιοι επιφυλάσσονται να αξιώσουν και την καταβολή του μερίσματος τους για το 2017, τουλάχιστον μέχρι τις 25/7/2017 που τέθηκε σε ισχύ ο ν. 4482/2017 για την κρατικοποίηση του Οργανισμού.

Το εξώδικο αφορά εμμέσως τη συντριπτική πλειονότητα των μετόχων του ΟΑΣΘ, στους οποίους, από τους πρώτους μήνες του 2016, έως και τον Ιούλιο του 2017 που κρατικοποιήθηκε ο οργανισμός, σταμάτησε να καταβάλλεται το νόμιμο μέρισμα.

Οι μέτοχοι επιφυλάσσονται επίσης ρητά, παντός νομίμου δικαιώματός τους και για μελλοντικές απαιτήσεις και αξιώσεις τους, δεδομένου ότι έχουν ασκήσει δύο αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (25.09.2017 και 25.10.2017) κατά των ατομικών ρυθμίσεων που περιλήφθηκαν στις διατάξεις του ν. 4482/2017 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του, προσβάλλοντας ως αντισυνταγματικές, αντίθετες στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κατάφωρα παράνομες τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου και όλες τις πράξεις και παραλείψεις της νέας διοίκησης του ΟΑΣΘ που στηρίζονται σε αυτόν.

Παράλληλα, οι 28 μέτοχοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, ενώ δεν έχουν εισπράξει το σύνολο του μερίσματος τους για το 2016 και 2017 (μέχρι την κρατικοποίηση του Οργανισμού με το ν. 4482/2017) έχουν, «παρ’ όλα αυτά, φορολογηθεί γι΄ αυτό».

Δηλώνοντας ότι επιφυλάσσονται να αξιώσουν δικαστικά την καταβολή του αναλογούντος μερίσματος για τα έτη 2016-2017, ζητούν, σε κάθε περίπτωση, και μέχρι την εξόφληση των οφειλόμενων μερισμάτων, να προβεί ο ΟΑΣΘ σε τροποποιητική φορολογική δήλωση, όπως αυτή υποβάλλεται μέσω της ΑΑΔΕ (taxisnet), ώστε να δηλωθεί το πραγματικό καταβληθέν σε αυτούς μέρισμα για τα έτη 2016 & 2017 -και όχι το αναλογούν, όπως αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση του Οργανισμού- ούτως ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν διορθωτική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα αντίστοιχα έτη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι μέτοχοι επικαλούνται κύκλους του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τους οποίους «ο ΟΑΣΘ έχει δικαίωμα να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για τα παραπάνω και θεωρούν ανεξήγητο το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι μικρομέτοχοι του Οργανισμού».

«Προφανώς, η παράλογη αυτή κατάσταση φορολόγησης των πολιτών για μη εισπραχθέν εισόδημα, τείνει να λάβει ακόμα σοβαρότερες διαστάσεις» υπογραμμίζουν οι μέτοχοι, με δεδομένο όπως υποστηρίζουν ότι:

-Οι πρώην (κατά το ελληνικό Δημόσιο) μέτοχοι δηλώνουν οικονομική αδυναμία να πληρώσουν φόρο για μέρισμα το οποίο ουδέποτε εισέπραξαν και προφανώς δεν οφείλουν.

-Δεν έχουν δικαίωμα να προβούν μονομερώς σε τροποποιητική δήλωση στην Εφορία, δεδομένου ότι ο ΟΑΣΘ έχει αποστείλει απευθείας στο taxisnet τις καταστάσεις, βάσει των οποίων φέρονται να έχουν εισπράξει κανονικά το αναλογούν μέρισμα.

Επιπλέον, 28 μέτοχοι επιφυλάσσονται ρητά για κάθε παράνομη πράξη και παράλειψη, μετά την ψήφιση του ν. 4482/2017, η οποία οδηγεί στην απομείωση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΣΘ και τη μη είσπραξη των νομίμων αξιώσεων του οργανισμού και των ίδιων ως μετόχων του.

YellowRadio.gr

Yellow Radio FM 101.7, το ραδιόφωνο στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης! Το ραδιόφωνο που τολμάει να συγκρουστεί!

Leave a Reply

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button